Login

Register

Login

Register

Luoman Puutuote Oy:n yleiset kilpailujen ja arvontojen säännöt

 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailun tai arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Osallistuakseen kilpailuun tai arvontaan, tulee osallistujan tykätä Lillevillan @LillevillabyLuoman Facebook-sivusta ja toimia julkaisun ohjeistuksen mukaan. Kilpailuun tai arvontaan tulee aina osallistua omalla nimellä. Järjestäjätahon työntekijät eivät saa osallistua. Osallistujan on oltava yli 18-vuotias tai hänellä tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen, josta vaaditaan kirjallinen todistus sähköpostin yhteydessä. Kilpailu- tai arvontaohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään.

 

Palkinnot

Kevätarvonta:
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kun Lillevillan @LillevillabyLuoman Facebook-sivulla on 7000 tykkääjää (aikaisintaan 10.4.2020  mennessä). Arvonnan voittaja (1 henkilö) saa  Luoman Puutuote Oy:n Lillevilla 21 6m2 pihavaraston itselleen. Luoman toimittaa rakennuksen voittajalle veloituksetta perille toimitusosoitteeseen Suomessa yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Toimituksesta sovitaan voittajan kanssa erikseen.
Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjätaho on velvoitettu ilmoittamaan yli 50 euron arvoisista palkinnoista verottajalle ja sellaisten palkintojen voittajilta pyydetään virallista arvontapöytäkirjaa varten henkilötunnus.

Leikkimökin nimikilpailu:

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, kun Luoman raati on valinnut nimikilpailun voittajan. Kilpailuaika on 21.4.–15.5.2021 ja voittaja valitaan kesäkuussa 2021. Kilpailun voittaja (1 henkilö) saa nimikilpailussa esiintyvän Luoman uuden leikkimökin itselleen. Luoman toimittaa palkinnon voittajalle veloituksetta perille toimitusosoitteeseen Suomessa yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Toimituksesta sovitaan voittajan kanssa erikseen.

Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjätaho on velvoitettu ilmoittamaan yli 50 euron arvoisista palkinnoista verottajalle ja sellaisten palkintojen voittajilta pyydetään virallista arvontapöytäkirjaa varten henkilötunnus.

 

Nimien ja yhteystietojen käyttö

Osallistujien nimiä ja yhteystietoja käytetään palkinnon toimittamiseen. Mikäli osallistuja on osallistumisen yhteydessä antanut markkinointiluvan, voidaan tietoja käyttää Luoman Puutuote Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Voittajien nimet voidaan julkaista myös järjestäjätahon verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa.

 

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä kilpailun tai arvonnan virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen.

 

Nämä säännöt koskevat Luoman Puutuote Oy:n järjestämiä kilpailuja ja arvontoja.