Login

Register

Login

Register

 

Luoman Puutuote Oy:n yleiset kilpailujen ja arvontojen säännöt

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailun tai arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Osallistuakseen kilpailuun tai arvontaan, tulee osallistujan täyttää mahdolliset kilpailussa tai arvonnassa kysyttävät tiedot ja jättää yhteystiedot mainittuun päivämäärään mennessä annettuun sähköpostiosoitteeseen tai muulla pyydetyllä tavalla. Kilpailuun tai arvontaan tulee aina osallistua omalla nimellä ja oikeilla yhteystiedoilla. Lähetä siis suunnitelmasi meille sähköisesti osoitteeseen info@luoman.fi 15.5.2019 mennessä ja laita mukaan yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero). Järjestäjätahon työntekijät eivät saa osallistua. Osallistujan on oltava yli 18-vuotias tai hänellä tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen, josta vaaditaan kirjallinen todistus sähköpostin yhteydessä. Kilpailu- tai arvontaohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään.

Käyttöoikeus
Osallistumalla kilpailuun luovutat samalla kilpailutyön tekijän-, omistus- ja käyttöoikeudet Luoman Puutuote Oy:lle ilman erillistä korvausta. Luoman Puutuote Oy:llä on oikeus muuttaa ja muokata kilpailutyön sisältöä ja ulkoasua sekä levittää aineistoa ja valmistaa siitä versioita. Kilpailun voittaja ei saa ilman lupaa luovuttaa tai muulla tavoin antaa näitä tietoja kolmannen osapuolen käyttöön. Kilpailun voittajalla on oikeus käyttää tietoa kilpailun voitosta ja voittajatyötä referenssinä.

Palkinnot
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 15.6.2019 mennessä. Kilpailun voittaja saa suunnittelemansa piharakennuksen Luoman Puutuote Oy:n toteuttamana itselleen. Luoman valmistaa ja toimittaa rakennuksen voittajalle veloituksetta perille toimitusosoitteeseen Suomessa. Toimituksesta sovitaan voittajan kanssa erikseen. Lisäksi julkaisemme voittotyön sosiaalisen median kanavissamme heinäkuun aikana ja suunnittelijasta tehdään haastattelu.
Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjätaho on velvoitettu ilmoittamaan yli 50 euron arvoisista palkinnoista verottajalle ja sellaisten palkintojen voittajilta pyydetään virallista arvontapöytäkirjaa varten henkilötunnus.

Nimien ja yhteystietojen käyttö
Osallistujien nimiä ja yhteystietoja käytetään palkinnon toimittamiseen. Mikäli osallistuja on osallistumisen yhteydessä antanut markkinointiluvan, voidaan tietoja käyttää Luoman Puutuote Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Voittajien nimet voidaan julkaista myös järjestäjätahon verkkosivuilla.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä kilpailun tai arvonnan virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen.

Nämä säännöt koskevat Luoman Puutuote Oy:n järjestämiä kilpailuja ja arvontoja.