Login

Register

Login

Register

Kvalitet

ISO 9001 -certificate (1330-2002-AQ-HEL-FINAS)
Luoman companies are certified according to the ISO 9001 standards. Certification covers all areas of company activity. This creates a strong foundation for quality and development. Certification is awarded by DNV Certification Oy/Ab, an independent international classification institution.

ISO 14001 -environment certificate (1904-2004-AE-HEL-FINAS)
Luoman group has commited to pay regard to environmental aspects in its output and decision making and to improve continually environmental knowing. Certification is awarded by DNV Certification Oy/Ab.

PEFC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE
Luoman group has PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) chain of custody certificate. Certificate No. is 74017-2010-AE-FIN-FINAS. PEFC-logo license PEFC/ 02-31-82.

CE-FI

Lillevilla produkterna har erhållit CE märket

Luoman Puutuote Oy:s Lillevilla produktnamn har 30.6.2008 erhållits EU:s intyg för uppfyllda krav. Detta intyg berättigar till användning av CE märkning av produkterna.

CE märkningen anger att produkten uppfyller direktivets grundläggande säkerhetskrav. CE märkningen samt bevis över överensstämmandet med kraven i lämnade uppgifter i samband med märkningen regleras i lagen angående godkännande av byggnadsprodukter samt i på den baserade Miljöministeriets förordning. Bokstavskombinationen CE kommer från det franska namnet les Communautés Européennes.

Luomen Puutuotes EU intyg över kravriktigheten har nummer 0809-CPD-0611. Produkterna har erhållit det Europeiska tekniska godkännandet ETA-08/0011.