Luoman sertifikaatit

Luoman Oy:ssä on käytössä ISO 9001 -standardiin perustuva
sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on toimintamme ja
prosessiemme laadun ja johtamisen jatkuva parantaminen. ISO 9001 -sertifikaatti
varmistaa, että valmistamme ja toimitamme tuotteita, jotka täyttävät niin
asiakkaiden kuin lakisääteisetkin vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmämme
auditoidaan vuosittain riippumattoman kolmannen osapuolen, DNV Business
Assurance Oy Ab:n, toimesta. Näin varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmämme
täyttää standardin vaatimukset kaikilta osin.

Luoman Oy:ssä käytössä oleva ISO 14001 -standardiin
perustuva sertifioitu ympäristöjärjestelmä puolestaan antaa tehokkaan työkalun
toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi. ISO 14001 -sertifikaatti varmistaa myös, että toimintamme täyttää ympäristönsuojeluun liittyvät lakisääteiset
vaatimukset ja antaa samalla välineen ympäristönsuojelun tason seurantaan,
mittaamiseen ja parantamiseen. Myös ympäristöjärjestelmämme auditoidaan
vuosittain DNV Business Assurance Oy Ab:n toimesta.

 

Luoman Oy:n Lillevilla-tuotemerkille on myönnetty sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä, mikä oikeuttaa käyttämään tuotteissamme CE-merkkiä. Se on osoitus siitä, että tuotteemme täyttävät Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Tuotteillemme on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä. Eurofins Expert Services tarkastaa vuosittain, että toimintamme täyttää sertifikaatin ja ETA-hyväksynnän vaatimukset.

Suomalainen puu ja puhdas luonto ovat meille sydämen asioita. Koska elämme puusta, kannamme vastuuta myös ympäristöstä. Kaikki käyttämämme puumateriaali on kotimaista PEFC-sertifioitua puuta. PEFC on kansainvälinen, maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ja vastuullista metsätaloutta.

Luoman Puutuote Oy on saanut Suomen Asiakastiedon myöntämän
Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin, joka on osoitus yrityksemme
pitkäaikaisista (2017-2023)  positiivisista
taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja
hyvästä maksukäyttäytymisestä. Tämä takaa sekä asiakkaillemme että
kumppaneillemme, että yhteistyö kanssamme on kestävällä pohjalla.