Ennen reklamaatiolomakkeen lähettämistä huomioi seuraavat asiat:

 1. Käytä pystytyksessä paketin mukana tulevaa kokoonpano-ohjetta. Jos se puuttuu paketista, saat ajan tasalla olevan kokoonpano-ohjeen meiltä (asiakaspalvelu@luoman.fi, p. 06 4745900)
 2. Tarkasta toimituksen kaikki osat ja laske, täsmäävätkö kappalemäärät kokoonpano-ohjeen osaluettelon kanssa
 3. Katto- ja lattialautoja on paketissa muutama ylimääräinen
 4. Joissakin malleissa on mukana yksi ylimääräinen pitkä seinähirsi varaosatarkoitusta varten (tarkista osaluettelosta)
 5. Perustuspuut on yleensä pakattu paketissa alimmaisiksi, joten paketti on purettava ennen pystytyksen aloittamista
 6. Katto- ja lattialautojen takapuolella eli urallisella puolella olevat pienet viat, kuten vajaasärmä tai värivirheet, eivät jää asennettaessa näkyviin eivätkä siten ole reklamaation peruste
 7. Reklamaation yhteydessä tarvittava takuunumero löytyy kokoonpano-ohjeen etu- tai takakannesta sekä paketin kyljestä
 8. Reklamaatioprosessi etenee automaattisesti ilman, että siitä tulee meiltä erikseen ilmoitusta. Otamme sinuun yhteyttä, mikäli reklamaatiossa on jotain epäselvää tai tarvitsemme lisätietoja

Innan du skickar reklamationsformuläret, notera följande:

 1. För montering, använd monteringsanvisningen som medföljer förpackningen. Om den saknas från paketet, får du en aktuell monteringsanvisning från oss (asiakaspalvelu@luoman.fi, tel. +358 6 4745900)
 2. Kontrollera alla delarna i leveransen och kolla om antalet stycken stämmer överens med komponentlistan i monteringsanvisningen
 3. Det finns några extra tak- och golvbrädor i paketet
 4. Vissa modeller har en extra lång väggtimmer för reservdelsändamål (kolla komponentlistan)
 5. Grundbjälkarna är vanligtvis packade i botten av förpackningen, vilket betyder att förpackningen måste packas upp helt innan monteringen kan påbörjas
 6. Små defekter på baksidan av tak- och golvbrädorna (alltså den spårade sidan), såsom vankant eller färgdefekter, som förblir inte synliga efter dem monterats är inte skäl för reklamation
 7. Garantinumret som krävs i samband med reklamationen finns på fram- eller baksidan av monteringsanvisningen och på sidan av förpackningen
 8. Reklamationsprocessen pågår automatiskt utan något meddelande från oss. Vi kontaktar dig om något är oklart eller om vi behöver mer information

Before sending the claim form, note the following:

 1. For assembly, use the assembly instructions delivered with the package. If they are missing from the package, you can get up-to-date assembly instructions from us (asiakaspalvelu@luoman.fi, tel. 06 4745900)
 2. Check all the parts in the delivery and control whether the number of pieces matches the parts list in the assembly instructions
 3. There are some extra roof and floor boards in the package
 4. Some models include one extra long wall log for spare parts purpose (check the parts list)
 5. The foundation beams are usually packed at the bottom of the package, so the package must be unpacked before starting the assembly
 6. Small defects on the back side of the roof and floor boards, i.e. the grooved side, such as vain or color defects, will not be visible after installation and are therefore not a basis for a claim
 7. The guarantee number required in connection with a claim can be found on the front or back cover of the assembly instructions and on the side of the package
 8. The claim process proceeds automatically without any notification from us. We will contact you if something is unclear or if we need more information