Reklamaatiolomake

Reklamaatiolomake

Muista lukea ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä. Reklamaatiotilanteissa ota yhteys jälleenmyyjään. Täyttämällä tiedot tarkasti ja oikein nopeutat reklamaation käsittelyä. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Katsothan ennen reklamaation täyttämistä tämän linkin

Reclamation form

Read instructions thoroughly before filling the document. If you have purchased your item from a reseller, please contact the sales person there. You can quicken the reclamation process, by giving all the requested information. Fields marked (*) are obligatory. Please check [this page] before filling the form.

Reklamationsformulär

Glöm inte att läsa instruktionerna innan du fyller i formuläret. Vid reklamationsfall, kontakta återförsäljaren. Genom att fylla i uppgifterna noggrant och korrekt påskyndar du behandlingen av reklamationen. Fält markerade med * är obligatoriska. Se denna länk innan du fyller i formuläret.

Reklamationsformular

Husk at læse instruktionerne, inden du udfylder formularen. Kontakt forhandleren i tilfælde af reklamation. Ved at udfylde oplysningerne omhyggeligt og korrekt fremskynder du behandlingen af ​​klagen. Felter markeret med * skal udfyldes. Se dette link før du udfylder formularen.
Valitse kieli
Select language
Välj språk
Vælg sprog

Myymälän tiedot

Reseller information

Butikens uppgifter

Butiksdetaljer

Täyttäjän tiedot

Fillers information

Ifyllarens uppgifter

Fillers information

Asiakkaan tiedot

Customer information

Kundens uppgifter

Kunde information

Perustiedot

Basic information

Grundinformation

Grundlæggende oplysninger

Reklamaation tiedot

Täydennä kenttiin tiedot osasta tai osista, joista haluat tehdä reklamaation.

Syötä tuotteen tiedot

Maximum file size: 134.22MB

Warranty info

Please fill in the information for parts that require warranty.

Fill in product information

Maximum file size: 134.22MB

Reklamationens uppgifter

Fyll i fälten med information om den eller de delar du vill klaga på.

Ange produktinformationen

Maximum file size: 134.22MB

Detaljerne i reklamationen

Udfyld felterne med oplysninger om den eller de dele, du vil klage over.

Indtast produktinformationen

Maximum file size: 134.22MB